industri nyheter

Metyl-p-toluensulfonat kemisk egenskap

2022-06-22
Metyl-4-toluensulfonat, även kallat metyl-p-toluensulfonat (metylp-toluensulfonat), är en viktig organisk kemisk intermediär, huvudsakligen använd vid tillverkning av färgämnen och organisk syntes, som en Chemicalbook-beredning av metyleringsråmaterial. Metyl-4-toluensulfonsyra kan också användas som ett selektivt metyleringsreagens för organisk syntes, som används vid tillverkning av färgämnen och organisk syntes, som används för framställning av metyleringsråmaterial, selektiv metyleringsreagens och katalysator för organisk syntes.


Vit kristall. Smältpunkt 28-29â, kokpunkt 292â, 146-147â (1,2 kPa), relativ densitet 1,231 (20/4â). Löslig i etanol, eter, bensen, olöslig i vatten. Hygroskopisk.


Från reaktionen av p-toluensulfonylklorid med metanol. Blanda p-toluensulfonylklorid och metanol, tillsätt långsamt 25 % natriumhydroxidlösning, temperaturen kontrolleras under 25â, till pH 9, sluta tillsätta alkali, Chemicalbook fortsätt att röra om i 2 timmar, låt stå över natten. Reaktanterna i det nedre skiktet togs, det övre skiktet extraherades med bensen och den extraherade lösningen kombinerades med det undre skiktet efter recirkulering av bensen, tvättades med vatten och 5 % kaliumkarbonatlösning i tur och ordning, och den färdiga produkten erhölls genom vakuumdestillation efter torkning.