industri nyheter

2-karboxibensaldehyd

2022-06-22
Karboxibensaldehyd har egenskaperna hos aldehyd och syra. Det kan formas till ester med alkohol, reduceras till Ag(NH3)2NO3 och formas till oxim med H2NOH. Uppvärmd till smältpunkten kan den formas till anhydrid (difenylftalideter).


Det är en viktig mellanprodukt i syntesen av febernedsättande och smärtstillande läkemedel. Det är ett vitt till halvvitt kristallint pulver med en smältpunkt på 96 ~ 100â.


karboxylbensaldehyd erhålls vanligtvis från bromering och hydrolys av fenol. Värm fenol, passera genom bromreaktion, kontrollera genomströmningshastighet, gör reaktionssvansgas i princip ingen bromånga utsläpp, passera genom brom, reaktant tillsätt vatten, hydrolys. O-karboxylbensaldehyd fälldes ut efter kylning.


Erhålls genom bromering och hydrolys av fenol. Värm ftalein till 140-145â, bromreaktion, kontrollera inloppshastigheten, så att reaktionsavgasen i princip inte släpper ut bromånga. Efter avlägsnande av brom avlägsnades resterande vätebromid med koldioxid och dekompression vid 120 kemikaliebok. Reaktanterna hydrolyserades med vatten under 0,5 h i kokande vattenbad. O-karboxylbensaldehyd fälldes ut efter kylning. Utbyte av 60%.